Tájékoztató a kisvállalati adóról és a kisadózásról

I. KATA

A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya lehet választása alapján: az egyéni vállalkozó,  az egyéni cég, a kkt. és  a bt. A kisadózó maga az érintett magánszemély lesz, akire tekintettel a vállalkozás a kiadózói státuszt választhatja.

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint tételes adót fizet. A kisadózó vállalkozás a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet. Amennyiben a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót minden személy után külön-külön kell megfizetni.

A naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősülő adóalany a naptári évben elért bevételének 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet. A tételes adót 6 millió forinti bevétel felett is meg kell fizetni.

Ezzel mentesül a társasági adó, szja és járulékkötelezettségek alól.

A kisadózó vállalkozásokat és a számlájukat befogadókat a naptári évben az 1 millió forintot meghaladó számlaösszeg után adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A törvény láthatólag ki akarja zárni, hogy a kisadózói státuszt az adózók munkaviszony leplezésére használják.  Egymillió forint éves összeget meghaladó számlák befogadása esetén a törvény felállít egy olyan vélelmet, hogy a kisadózó magánszemély – és számla befogadója között munkaviszony áll fenn, és a közterheket erre figyelemmel kell megállapítani, elszámolni.  Ezzel szemben a bizonyítási kötelezettség az adózót terheli.

II. A kisvállalati adó (KIVA)

A fentebbi törvény tartalmazza a kisvállalati adó szabályait is.
A kisvállalati adót a 25 főnél nem többet foglalkoztató, az 500 millió forint árbevételt meg nem haladó cégek – gazdasági társaságok, szövetkezetek stb. – választhatják. Vannak további feltételek is, de ezek a lényegesebbek.

A kisvállalati adó alapja
a) az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének
b) a személyi jellegű kifizetésekkel
növelt összege, de legalább a b) pont szerinti összeg – figyelemmel még a törvényi korrekciókra is.

A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka.

A kisvállalati adó adóalanya mentesül:
a) a társasági adó,
b) a szociális hozzájárulási adó, és
c) a szakképzési hozzájárulás
bevallása és megfizetése alól.

A KIVA nem érinti az áfa kötelezettségeket – azt az adóalanynak a rá vonatkozó áfa szabályok szerint kell fizetnie.

A kisvállalati adó választását 2013. évre 2012. december 1-től 20-ig lehet bejelenteni.

A kisvállalati adó választása ellen szól, hogy a társasági adó mértéke ebben a körben csak 10% – szemben a 16%-os kivával. Továbbá, hogy az osztalék utáni szja alól nem mentesít.

Ugyanakkor mellette szólhat különösen – ami nagyobb tétel – a foglalkoztatottak után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó alóli mentesülés (a társasági adó és a szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés mellett természetesen).

Mellette szól még, hogy miután a KIVA alanya kikerül a társasági adó hatálya alól – nem vonatkoznak rá a jövedelem-(nyereség-)minimum szabályai (Tao. 6.§). Csak emlékeztetőül: a jövedelem-(nyereség-)minimum a Tao. törvényben írt növelő és csökkentő tételekkel korrigált  összes bevétel 2 százaléka. (Tao. tv. 6.§/7/).

Mindazonáltal a kisvállalati adó választásáról szóló döntés csak egyedi mérlegelés után hozható meg.

Szólj hozzá!