Végeleges a közművezetékek utáni adó

Adót kell fizetni a közművezetékek után 2013. január 1-jétől, a teher mértéke 125 forint lesz méterenként. A parlament kedden kivételes sürgős eljárással fogadta el az erről szóló szóló javaslatot.

Az adót a víz-, a szennyvíz-, a földgáz-, a hő-, a villamosenergia- és a hírközlési vezeték tulajdonosának, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezetéknél az üzemeltetőnek kell megfizetnie. Nem adóköteles az a vezetékszakasz, amely a vezetékrendszerről leágazva jut el az épületig, telekig, illetve az épületen vagy a telken belül fut.

Mentesülnek a közműadó alól a helyi önkormányzatok és az állam is, míg a távközlési szolgáltatók – a vezeték hosszától függő mértékű – adókedvezményt kapnak, az adó teljes összegét a vezeték 300 kilométert meghaladó része után kell megfizetniük.

Egy módosító javaslat kivonta az adó alól a földgáz-szállítási és a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító tulajdonában álló vezetékeket is.

Az adót március 20-ig kell bevallani, és más vagyoni típusú adókhoz hasonlóan évente két egyenlő részletben, március 20-ig és szeptember 20-ig kell megfizetni.

Az adó mértékét 125 forintban állapították meg. Az adó a központi költségvetés bevételét képezi.

Az adókötelezettség a használatbavételt követő év első napján keletkezik, a vezeték használatának szünetelése az adókötelezettséget nem befolyásolja. Az adó alanya az, akié az év első napján a közművezeték, több tulajdonos a tulajdoni hányad arányában adóalany.

Szólj hozzá!