GVH: hiányosak a kis- és középvállalkozások versenyjogi ismeretei

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) felmérése szerint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyjogi ismeretei hiányosak, ezért a hivatal kampányt indít a versenykultúra fejlesztésére, és a versenyjogi megfelelés elterjesztésére – mondta Tevanné Südi Annamária, a GVH főtitkára, a Versenykultúra Központ vezetője.

A legfontosabb információkat a GVH megfeleles.hu címen elérhető oldala tartalmazza, de készülnek hírlevelek és nyomtatott kiadványok is a cégvezetőknek – tette hozzá a főtitkár.

A GVH-val hasonló eredményre jutott a Transparency International (TI) saját felmérésében, és ez alapján rámutat, hogy a versenykultúra alacsony színvonala növeli a korrupció kockázatát – mondta Alexa Noémi, a TI ügyvezető igazgatója a tájékoztatón.

A GVH megrendelésére készült felmérés azt mutatta, hogy a cégvezetők kétharmada az ideálisnál gyengébbnek tartja a versenyt. A saját értékesítési piacán minden cég – a nagyságától függetlenül – jóval erősebbnek érzi a versenyt, mint a beszerzési piacán.

A versenytörvény előírásairól a cégvezetők kétharmada az internetről tájékozódik. Minden ötödik a szaklapokhoz fordul, míg egytizedük jogász segítségét kéri.

A TI felmérése szerint az érintettek kétharmada nem rendelkezik érdemi tudással sem a versenyjogról, sem a versenyjogi megfelelés gyakorlatáról. Három megkérdezett cégvezető közül csak kettő tudta azt, hogy tilos a piac területi felosztása. A versenyt korlátozó, illetve torzító jelenséggel a legtöbb vállalati vezető a közbeszerzéseknél találkozott. Ez főleg a nagyobb beruházásokra és cégekre jellemző.

A versenyjogi ismeretterjesztésben a GVH együttműködik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a Brit-Magyar Kereskedelmi Kamarával, a Magyar Ügyvédi Kamarával és a Magyar Könyvelők Országos Egyesületével is.

Szólj hozzá!