Betéti társaságok belső szerződései a kata alatt

A betéti társaságoknak – ha a kata alatt kívánnak adózni – újra kell gondolni a tagok személyes közreműködésének formáit. Ehhez nyújt segítséget a betéti társaságok számára kidolgozott szerződés- szabályzatgyűjteményünk. Az alábbiakban összefoglaljuk a betéti társaságokban lehetséges munkavégzés lehetséges alternatíváit.

A törvények külön kezelik a vezető tisztségviselői jogviszonyt. Az erre vonatkozó Gt. szabályok szerint a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja. – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – a vezető tisztséget nem láthatja el munkaviszonyban. (Gt.22.§/3/).

Ha ilyen bt-ben a munkaviszonyos tisztségviselés jogi lehetőségét meg akarják teremteni, akkor ahhoz először módosítani kell a társasági szerződést, ezt a jogi lehetőséget oda be kell iktatni. Vagy meg kell vizsgálni a társasági szerződést, hogy ezt a rendelkezést már eredetileg tartalmazza-e?

Akata szempontjából a vezető tisztségviselő jogállására a következő választási lehetőségek vannak:

1.1.  A kata alatt a vezető tisztségviselő társasági jogi jogviszonyban főállású / vagy nem főállású kisadózónak minősül.   Ezzel a kata alanyiság azon feltétele teljesült, hogy legalább kisadózót be kell jelenteni. Díjazása szabad megállapodás tárgya, a díjazása után semmilyen külön adó- és járulékfizetési kötelezettség nincs – mert kiváltja a kata. Ez minden kisadózói státuszú tag díjazására igaz.

1.2. A vezető tisztségviselő – a beltag – kiadózói jogállása mellett a kültag választása szerint lehet kisadózó (akár főállásban, akár nem főállásban) – de választhatja azt is, hogy nem lesz kisadózó.

1.3. Ha a vezető tisztségviselő – a beltag – kiadózói jogállást választott, és a kültag személyesen közreműködik a társaságban akkor erre ő is választhatja a kisadózói státuszt.

1.4. Ha a kültag személyesen közreműködik  – de nem kíván kisadózóvá válni – akkor a személyes közreműködését csak a társasággal kötendő munkaviszonyban láthatja el.

1.5. Ha a kültag semmilyen formában nem működik közre a társaság tevékenységében, akkor ő nem választhatja a kisadózást, illetve rá nézve ilyen bejelentési kötelezettség nincs is. Ezesetben azonban indokolt újragondolni részesedésének szabályait a társasági szerződésben, mert az osztaléka adózási minősítésében jogszabályi bizonytalanság van.

2.1.  A beltag – vezető tisztségviselő – választhatja azt is, hogy ő személy szerint nem lesz kisadózó, de ennek feltétele, hogy maga a társaság a kültag kisadózói bejelentésével kisadózás alanyává váljon.

2.2. Ezsetben azonban a vezető tisztségviselői feladatokat csak és kizárólag munkaviszonyban láthatja el – ha pedig ennek lehetőségét nem tartalmazza a társasági szerződés, akkor azt is kötelezően módosítani kell. Ha a vezetői tisztségviselést a beltag munkaviszonyban kívánja ellátni,  akkor vagy lemond – vagy a vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként.

A tagi személyes közreműködések szabályozására a következő lehetőségek vannak

1. A kültag a társaságban személyes közreműködést teljesít, – ezesetben jogosult a kisadózói státusz választására is.  Díjazása szabad megállapodás tárgya, a díjazása után semmilyen külön adó- és járulékfizetési kötelezettség nincs – mert kiváltja a kata.

2. A kültag a társaságban személyes közreműködést teljesít, de erre nem kíván munkaviszonyt létesíteni, akkor a társaság őt köteles bejelenteni kisadózóként.

3. A kültag személyes közreműködést teljesít – de nem kíván kisadózó lenni  – akkor a személyes közreműködést csak munkaviszonyban teheti.

4. Ha a kültag a társaságban személyes közreműködést nem teljesít – akkor nem jogosult, és nem köteles a kisadózás választására. De a fentiek szerint indokolt újragondolni részesedésének szabályait a társasági szerződésben, mert az osztaléka adózási minősítésében jogszabályi bizonytalanság van.

Ezek a lehetőségek vannak akkor is, ha a társaságban több beltag, vagy több kültag van. Illetve akkor is, ha nem betéti, hanem közkereseti társaságról van szó.

A kisadózó vállalkozások szerződés- és szabályzatmintái között a betéti társaásgok szerződés- ás szabályzat mintái is letölthetők. Ára: 12.700,-Ft. Megrendelés a számlázási és szállítási cím megadásával: kata@adonet.hu

Internet: http://www.onadozo.hu/szakkonyvek/szolgaltatas/

Szólj hozzá!