A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítésének lehetőségei 2013. évben

A 2012. évre vonatkozó adókötelezettségét a magánszemély adózó önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás révén teljesítheti.

Önadózóként lehetősége van – a törvényi által meghatározott feltételek fennállása esetén – adónyilatkozatot tenni, az állami adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást benyújtani, vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészíteni a bevallását.

Munkáltatói adómegállapítás: A magánszemély 2013. január 31-ig írásban nyilatkozhat a munkáltatójának, társas vállalkozásának és kérheti, hogy a 2012. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója, társasága állapítsa meg és számolja el a különbözetet (12NY29 jelű nyilatkozat). Ha a magánszemély nem kéri a munkáltatói adómegállapítást, erről is nyilatkoznia kell (12NY30 jelű nyilatkozat).

Ha a munkáltató nem vállalja a magánszemély adójának megállapítását, erről és az egyszerűsített bevallás benyújtásának választhatóságáról időben tájékoztatnia kell a magánszemélyt.

Adónyilatkozat (1253ADÓ): A magánszemély adónyilatkozatot tehet, ha nem keletkezett olyan kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói adómegállapítással vagy adóbevallással kell teljesítenie. A NAV honlapján letölthető a 1253ADÓ nyomtatvány és a kitöltési útmutató, mely segít annak eldöntésében, hogy a magánszemély jogosult-e adónyilatkozat megtételére. Az adónyilatkozaton az azonosító adatokon kívül mindössze a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti valamennyi adóévi adóköteles jövedelem együttes összegét, a jövedelmet terhelő jövedelemadó (16 %) összegét, valamint a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó, adóelőleg összegét kell feltüntetni. A kitöltött, aláírt adónyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje 2013. május 21.(mivel 2013. május 20. ünnepnapra esik).

Egyszerűsített bevallás (1253NY): Az adóhatósági közreműködéssel készített egyszerűsített bevallást az erre a célra szolgáló nyilatkozaton (1253NY) kérheti a magánszemély az adóhatóságtól. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot2013. február 15-ig kell postára adni vagy az ügyfélkapun keresztül az adóhatóság részére megküldeni. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén már csak a 1253-as nyomtatvány kitöltésével, vagy adónyilatkozattal (1253ADÓ) lehet a bevallást teljesíteni.

Az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás (1253): Amennyiben a magánszemély nem választhatja, vagy nem választja az adónyilatkozat kitöltését vagy az egyszerűsített bevallási lehetőséget, és nem kéri a munkáltatói adómegállapítást – vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja –, akkor a 1253 számú személyi jövedelemadó bevallás nyomtatványon (teljes vagy csökkentett adattartalommal), az állami adóhatóság közreműködése nélkül, önállóan köteles teljesíteni bevallási kötelezettségét.

Ebben az esetben bevallását kitöltve, aláírva 2013. május 21-ig személyesen az ügyfélszolgálatokon, postai úton vagy – ügyfélkapus regisztrációval rendelkezés esetén – elektronikus úton küldheti vissza az állami adóhatósághoz.

Az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek – fentiektől függetlenül – személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket 2013. február 25-ig kötelesek teljesíteni.

Szólj hozzá!