Támogatás eszközbeszerzésre és ingatlanfejlesztésre 2013-ban is

Az Új Széchenyi Terv keretében még decemberben megjelent a „Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című (GOP-2012-2.1.1/B kódszámú) pályázati kiírás. Támogatható eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing. A benyújtási határidő 2013. február 28.

A pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.

A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:
· kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
· kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
· SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
· szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek köre

Regionális beruházási támogatásként
a) Eszközbeszerzés (egyenként minimum nettó 200.000 Ft)
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
c) Információs technológiafejlesztés (egyenként minimum nettó 30.000 Ft)
d) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig)

Csekély összegű támogatásként

a) Piacra jutás (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)
b) Vállalati HR fejlesztés (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)
c) Tanácsadás igénybevétele (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)
d) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)

Pénzügyi feltételek

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft, akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai esetében maximum 250 m Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség
a) 40%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében,
b) 50%-a azon  mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, amelyek érvényes (le nem járt határidejű) akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai;
c) 40%-a a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Közép-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén;
d) 40%-a középvállalkozások esetében, amelyek érvényes (le nem járt határidejű) akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai, amennyiben a projekt megvalósításának helyszíne a Nyugat-Dunántúli régió;
e) 30%-a a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás által a Nyugat-Dunántúli régióban megvalósított projekt esetén.

Benyújtási határidő

2012. december 15-től 2013. február 28.

Bővebb információ

Szólj hozzá!