Adóbevallás lehetséges módjai

A személyijövedelemadóról szóló törvény a 2012. évi jövedelemadó elszámolására és bevallására 2013-ban is többféle lehetőséget kínál annak érdekében, hogy az adózók a számukra legegyszerűbb és legkényelmesebb formában tehessenek eleget törvényi kötelezettségeiknek. Hasonlóan a tavalyi évhez, az egyéni vállalkozónak nem minősülő és az általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemélyek idén is alapvetően kétféle módon, önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás keretében teljesíthetik a személyijövedelemadó-bevallására irányuló kötelezettségüket.

 Amennyiben a magánszemély munkáltatója vállalta a magánszemély 2012. évre vonatkozó személyijövedelemadó-kötelezettségének munkáltatói adómegállapítás keretében történő elszámolását, ő pedig úgy döntött, hogy él ezzel a lehetőséggel, és erről 2013. január 31-éig írásban is nyilatkozott a munkáltatója felé, úgy a bevallási kötelezettsége teljesítésével összefüggésben a magánszemélynek további teendője nincsen. Ha azonban az adózó a fent említett időpontig nem kérte a munkáltatói elszámolást vagy azt a munkáltató nem vállalta, esetleg valamely, a személyijövedelemadóról szóló törvényben foglalt kizáró ok akadályozza a bevallási kötelezettség ilyen formában történő teljesítését, akkor a magánszemélynek önadózással kell a bevallási kötelezettségének eleget tennie.

 Önadózás keretében a magánszemély maga választhatja meg, hogy milyen módon teljesíti a bevallási kötelezettségét. Ez történhet úgy, hogy

Ø  az állami adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást nyújt be,

Ø  adónyilatkozatot tesz, vagy

Ø  az adóhatóság közreműködése nélkül készíti el a teljes vagy csökkentett adattartalmú bevallását.

Az adózó ugyanakkor a választása során nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy a bevallási kötelezettség adónyilatkozattal vagy egyszerűsített bevallás formájában történő teljesítésére csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetősége.

 Egyszerűsített bevallás:

Az egyszerűsített bevallás választásának egyik elengedhetetlen feltétele, hogy az adóhatóság közreműködését a magánszemély az ’53NY elnevezésű nyilatkozat kitöltésével és az állami adóhatóság részére történő továbbításával az adóévet követő év február 15-éig kezdeményezze. Tekintettel az említett határidő jogvesztő jellegére, amennyiben a magánszemély 2013. február 15-éig a szükséges nyilatkozatot (1253NY) az adóhatóságnak nem küldte meg, akkor már csak a 1253ADÓNYILATKOZAT vagy a 1253-as bevallás benyújtásával teljesítheti adókötelezettségét.

 Adónyilatkozat:

A köznapi szóhasználatban csak „söralátétként” emlegetett adónyilatkozat segítségével először a tavalyi évben lehetett a személyijövedelemadó-bevallására irányuló kötelezettséget teljesíteni. Bár jelenleg ez a lehető legegyszerűbb bevallási forma, fontos, hogy az adónyilatkozat benyújtására nem minden magánszemély jogosult. Annak eldöntésében, hogy a magánszemély élhet-e az adónyilatkozat választásának a lehetőségével vagy sem, egyrészt a munkáltató(k)/kifizető(k) által átadott igazolásokon szereplő ezzel kapcsolatos tájékoztatás, másrészt pedig a 1253ADÓNYILATKOZAT nyomtatvány hátoldalán található, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról () letölthető kitöltési útmutató nyújt segítséget.

 Adóhatósági közreműködés nélkül készített bevallás:

Amennyiben a magánszemély nem választhatja, vagy nem választja sem az adónyilatkozat kitöltését, sem pedig az egyszerűsített bevallás lehetőségét, akkor a 1253 számú személyijövedelemadó-bevalláson, teljes vagy csökkentett adattartalommal, az állami adóhatóság közreműködése nélkül, önállóan köteles a bevallási kötelezettségének eleget tenni.

Fontos, hogy a magánszemély − bármely fent említett módszert is választja −, csak egyféle formában nyújtsa be a bevallását az állami adóhatósághoz. A többszörös kötelezettségteljesítés ugyanis, amellett, hogy késleltetheti a bevallás feldolgozását, az adózóra is további ügyintézési terhet ró.

A bevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló 1253 és 1253ADÓNYILATKOZAT nyomtatványok az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhetők, illetve a NAV honlapjáról letölthetők és az internetes program segítségével is kitölthetők. Egyszerűsített bevallás választása esetén az adóhatóság az általa összeállított bevallási ajánlatot (1253E) 2013. április 30-áig küldi meg az adózók részére.

Legyen szó akár adónyilatkozatról, akár teljes vagy csökkentett adattartalmú 1253-as bevallásról, azt a magánszemélynek 2013. május 21-éig kell a NAV-hoz eljuttatnia. A bevallások benyújthatók papíralapon, illetve amennyiben az adózó rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, akkor akár elektronikus úton is. Fontos, hogy papíralapú benyújtás esetén a bevallást minden olyan oldalon alá kell írni, amely előnyomott formában tartalmazza az erre szolgáló helyet, feltéve persze, hogy azon a lapon a magánszemély az adókötelezettségével összefüggő vagy annak teljesítéséhez szükséges adatot is szerepeltetett.

Lényeges változás ugyanakkor, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően azoknak a magánszemélyeknek, akik az egyszerűsített bevallás lehetőségét választották, csak akkor kell a 1253E nyomtatványt az állami adóhatóság részére május 21-éig papíralapon aláírva vagy elektronikus úton visszaküldeniük, ha úgy ítélik meg, hogy a kiküldött bevallás − például a családi kedvezmény megosztása vagy annak kettőnél több eltartottra történő igénybevétele, ingatlan, vagyoni értékű jog vagy ingó értékesítése stb. miatt − kiegészítésre vagy javításra szorul. Amennyiben az adózó a bevallásban foglaltakkal egyetért, akkor azzal további teendője nincsen.

Szólj hozzá!