Egyszerűsített foglalkoztatás: idénymunka

A szüret közeledtével ismét előtérbe kerül az egyszerűsített foglalkoztatás, hiszen a betakarítási munkák során gyakran néhány napig foglalkoztatják a munkavállalókat.

Mezőgazdasági idénymunka előfordulhat a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatban. Ezeknél a munkáknál a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

A munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles a munkavállalót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelenteni.

A bejelentést papíron, postán vagy személyesen nem, kizárólag elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, vagy a helyi tarifával hívható 185-ös telefonszámon lehet benyújtani!

Az Ügyfélkapus bejelentéshez a 13T1042E jelű adatlapot kell kitölteni. Ha a munkáltató egy hónapon belül megszakításokkal többször alkalmazza a munkavállalót, minden egybefüggő időszakra külön-külön kell bejelenteni az adott személyt.

A munkavégzés meghiúsulásakor (pl. rossz időjárás miatt) lehetőség van a bejelentést visszavonni és módosítani
– a bejelentést követő 2 órán belül,
– ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha egy napnál hosszabb időtartalmú a munkaviszony, akkor módosítani a bejelentés napján reggel 8 óráig lehet.

A bejelentés – függetlenül attól, hogy a bejelentési kötelezettségének eredetileg a munkáltató milyen módon tett eleget – telefonon is módosítható, visszavonható.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikusan havonta a 1308-as számú nyomtatványon, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles teljesíteni. Akik nem kötelezettek elektronikus bevallás benyújtására, a 1308E számú nyomtatványt papíron kell benyújtaniuk, ugyancsak havonta a tárgyhónapot követő hónap 12-éig.

A munkáltatónak munkavállalónként 500 forintot kell fizetnie a munkaviszony minden napjára. Az összeget munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher-befizetések 10032000-06057763 beszedési számlára kell befizetnie.

Az egyszerűsített foglalkoztatottat nem terheli személyi jövedelemadó-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék, valamint egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. Ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel meghaladja a mentesített keretösszeget, akkor a munkavállalónak az adott évről benyújtandó személyijövedelemadó-bevallásában munkaviszonyból származó bérjövedelemként kell a meghaladó részt bevallania. A mentesített keretösszeg 2013-ban napi 4.510.-Ft.

Szólj hozzá!