Gazdasági társaságok megszűntetésének szabályai

Végelszámolás

A jogutódlás nélküli megszüntetés saját szándékból jellemzően végelszámolással történik, ha a társaság nem fizetésképtelen. Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor. Az eljárás során kötelező a jogi képviselet.

A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni, melynek időpontjáról a végelszámoló dönt. Erre a napra vonatkozóan kell a beszámolót összeállítani, a záró adóbevallásokat elkészíteni. A végelszámolás záró időpontjától számított 60 napon belül a beszámolót letétbe kell helyezni és közzétenni az illetékes cégbíróságon, ezzel egyidejűleg a záróbevallásokat is be kell nyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Ekkor kell a végelszámolónak a cég törlésére irányuló kérelmet is előterjeszteni a cégbírósághoz.

A végelszámolás speciális formája az egyszerűsített végelszámolás. Ez akkor alkalmazható, ha a társaság 150 napon belül kívánja a végelszámolást befejezni.

Felszámolás

Fizetésképtelenség esetén felszámolással szűnik meg a társaság. A felszámolási eljárás elkerülhető csődeljárással, mely során az adós fizetési haladékot kaphat gazdálkodásának helyreállítására.

Kényszertörlés

A cégbíróság kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el jellemzően azokban az esetekben, amikor a társaság a tevékenysége során nem teljesíti a jogszabályi kötelezettségeit. Ez történik például, ha a cég nem tesz eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldésére vonatkozó kötelezettségének, ha a bejelentett székhelyén nem található, vagy ha adószámát jogerősen törölték.

Szólj hozzá!