Így ellenőrzik a cég pénzkezelését

A számviteli rend és bizonylati fegyelem betartásának vizsgálatakor az adóhatóság sok esetben tár fel szabálytalanságot az egyébként valós gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások esetében is.A revizorok az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a pénzkezeléssel kapcsolatos előírások betartására.Az elmúlt hónapokban több esetben tapasztalták a hivatal munkatársai, főleg kereskedőknél, hogy a társaság pénzkezelési szabályzata – helytelenül – nem tartalmazott rendelkezést a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról, az 1 és 2 forintos érmék megszűnésével kapcsolatos kerekítési különbözetek kezelésének rendjéről, illetve a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről.Több esetben tárta fel az ellenőrzés azt is, hogy az adózók pénztáregyenlege folyamatosan, hosszabb ideig negatív volt, ami egyrészt fizikailag lehetetlen másrészt további, a bevételek és kiadások elszámolásával kapcsolatos súlyos szabálytalanságokra is rávilágít.

Ugyancsak gyakran előfordult, hogy az adózók nem a jogszabályoknak megfelelően rögzítették a készpénzmozgást érintő gazdasági eseményeket. A hatályos törvényi rendelkezések értelmében készpénzforgalom esetén a pénzmozgást annak megtörténtével egyidejűleg a könyvekben rögzíteni kell. Sokszor azonban az adózók nem azonos időpontban rögzítették a könyvekben és a pénztárjelentésekben készpénzt érintő műveleteket.

Fenti mulasztások következtében a házi pénztárban található készpénzállomány nem egyezett meg a fordulónapi leltáregyenleggel, mely súlyosan jogszabálysértő, így ugyanis az adózó beszámolója nem a valóságot tükrözi.

Érdemes a számviteli, azon belül is a pénzkezelési szabályok megtartására nagyobb figyelmet fordítani, mivel az adóhatóság ezen jogsértések esetében 500 ezer Ft összegig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Szólj hozzá!