A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos de minimis kedvezmény

2013-tól a Tao. tv. 7. § (17) bekezdése értelmében az adózó a K+F közvetlen költségeinek háromszorosával, de legfeljebb 50 millió forinttal csökkentheti az adózás előtti eredményét, ha az alábbi szervezetek valamelyikével írásban kötött szerződés alapján közösen végez alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést:

– felsőoktatási intézmény,

– Magyar Tudományos Akadémia,

– a központi költségvetési szervként működő kutatóintézet,

– bármelyikük által vagy közösen alapított kutatóintézet, kutatóhely,

– a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézet

– az előző pontokban felsoroltak mindegyikében beleértendő az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezete is.

Változás tehát a tekintetben van, hogy 2013-tól a központi költségvetési szervként működő kutatóintézettel, kutatóhellyel, illetve a közvetlenül vagy közvetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság formájában működő kutatóintézettel is lehet írásbeli szerződés alapján – adózás előtti eredmény csökkentésére jogosító – közös K+F tevékenységet végezni. A módosítás nem érinti az igénybe vehető kedvezmény mértékét, illetve az sem változik, hogy az igénybevett kedvezmény adótartalma de minimis támogatásnak minősül.

Szólj hozzá!