Figyeljünk a tagi kölcsönökre

A 2013-as társasági adóváltozások egyik pontja  jövedelem-(nyereség-)minimummal kapcsolatos szabályozást érinti. A jövedelem minimum meghatározása során az összes bevételt növeli a tagi kölcsönök napi átlagos állománya növekményének a fele, amely növekményt a megelőző év utolsó napján kimutatott tagi kölcsön összegéhez kell viszonyítani.

A Tao. tv. 6. § (5) bekezdése szerint, ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét, akkor az adózó választhat, hogy az általános szabályok szerint állapítja meg az adóalapját, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak. A jövedelem-(nyereség-)minimum a korrigált összes bevétel 2 %-a. A Tao. tv. 6. § (9) bekezdése – amely az összes bevételt növelő tételeket határozza meg – bővül egy újabb ponttal. A módosítás értelmében a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor az összes bevételt növeli a taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal szemben fennálló kötelezettségét meghaladó összegének az ötven százaléka. A taggal szemben fennálló kötelezettségek meghatározásakor nem kell figyelembe venni az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettségeket.

A módosító törvény indokolása szerint e szabály beiktatásával az volt a jogalkotó célja, hogy a jövedelem minimum meghatározása során az összes bevételt növelje a tagi kölcsönök napi átlagos állománya növekményének a fele, amely növekményt a megelőző év utolsó napján kimutatott tagi kölcsön összegéhez kell viszonyítani. A megfogalmazásból (taggal szemben fennálló kötelezettség) adódóan úgy véljük, hogy nemcsak a tagi kölcsönöket kell e körben figyelembe venni, hanem minden olyan tételt, amelyet a társaság a taggal szemben fennálló kötelezettségként mutat ki (így például: a jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalékot is.)

Figyeljünk tehát a tagi kölcsönökre.

Szólj hozzá!