Készpénzfizetés korlátozása vállalkozások között

Vállalkozások egymás között 1,5 millió forint ellenérték felett nem alkalmazhatnak készpénzfizetést, csak átutalást. A szabály megsértéséért az 1,5 millió forintot meghaladó rész után 20% mértékű mulasztási bírságot kell fizetni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2013. január elsejétől hatályos 38. § (3a) – (3b) bekezdései, valamint 172. § (20f) bekezdésében szereplő, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók készpénzben teljesíthető kifizetéseit korlátozó rendelkezéseket az állami adóhatóság a következők szerint alkalmazza:

1. Az Art. 38. § (3a) bekezdése szerint, amennyiben  egy pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében  egy másik, szintén pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak készpénzes kifizetést teljesít, úgy annak összege nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot. Az értékhatárba – a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés általános forgalmi adóval növelt ellenértéke alapján – az egy naptári hónapban, egymás között teljesített kifizetéseket kell beszámítani. A beszámításnál csak az  ugyanazon szerződésből eredő készpénzszolgáltatásokat kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy az a felek között létrejött, vagy pedig egy másik jogalannyal megkötött szerződésen alapul.

2.  Az Art. 38. § (3b) bekezdése értelmében az  ugyanazon felek között megkötött több szerződésből fakadóan ugyanazon pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó részére teljesített kifizetéseket egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet több szerződésben való meghatározásának célja a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megkerülése.

3. A törvényben foglalt előírások megsértése esetén 2013. január 1-jétől – az Art. 172. § (20f) bekezdésének rendelkezése alapján – a kifizetés teljesítője valamint, ha a szabálytalan kifizetést elfogadja, akkor a kifizetés jogosultja is, a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot fizet.

Szólj hozzá!