Fizetési kedvezmények adóhatósági gyakorlata

Tavaly 56 ezer fizetési kedvezményre irányuló kérelem érkezett a Közép-magyarországi régió adóigazgatóságaihoz. Ez 18%-kal volt kevesebb, mint 2011-ben. A kérelmekben összesen 69 milliárd forintot meghaladó összegű adóhátralék átütemezését és 11 milliárd forint mérséklését kérték az adózók (jellemzően magánszemélyek és egyéni vállalkozók).

A kérelmekben gyakorta szerepelt indokolásként a devizaalapú hiteltörlesztések drasztikus emelkedése, a munkahelyek megszűnése, illetve az üzleti partnerek körében tapasztalható körbetartozás. Több magánszemélynek az okozott nehézséget, hogy a devizahitel végtörlesztését az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári megtakarításukból rendezték, de az idő előtti felhasználás – és így a jogosulatlanul igénybe vett adókedvezmény – miatt személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségük keletkezett, amelyet már nem tudtak megfizetni.

Tavaly az ügyek mintegy felében helyt adó döntés született a Közép-magyarországi régióban, azonban az adózói együttműködés hiányában 15 ezer eljárást kellett megszüntetni.

Fontos kiemelni, hogy a fizetési kedvezmény biztosítása nem automatikus, azt csak az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülésekor engedélyezheti a hatóság. Magánszemély esetén nemcsak az adózó, de a vele közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi és szociális viszonyait, vállalkozásoknál pedig a gazdálkodásra vonatkozó adatokat kell mérlegelniük az adóigazgatóságoknak.

Jogszabály eddig is lehetővé tette, hogy azok a magánszemélyek, illetve vállalkozások, amelyek fizetési nehézséggel küzdenek, adófizetési kötelezettségük átütemezését kérjék az adóhatóságtól. Az idei évtől a fizetési kedvezményi kérelmek előterjesztése illetékmentessé vált a magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére.

Az elektronikus bevallás vagy összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett adózók fizetési könnyítési és adómérséklési kérelmeiket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Szólj hozzá!