Jövedelemigazolás iskolakezdéshez

A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az egyes jövedelemtípusokat és az adófizetési kötelezettséget. A NAV az igazolást a feldolgozott bevallások alapján állítja ki. Ha az érintett időszakra nincs benyújtva bevallás, a hivatal nem adhat igazolást.

Ha a bevallással lezárt adóévben a kérelmező adóköteles jövedelemmel nem rendelkezett, ezért nem nyújtott be bevallást, úgy a kérelemben erről nyilatkoznia kell. Helyette meghatalmazott nem járhat el. Ebben az esetben a NAV határozatban igazolja az adóköteles jövedelem hiányát az oktatási intézménynek .

A NAV a jövedelemigazolást a megfelelően kitöltött kérelem benyújtását követően állítja ki. 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók, így a főállású, vagy másodállású egyéni vállalkozók, alkalmazottat foglalkoztató személyek kérelmeiket is csak elektronikusan, az IGAZOL elnevezésű nyomtatvány kitöltése után küldhetik el. A magánszemélyek a NAV ügyfélszolgálatain térítésmentesen beszerezhetik az egyszerűbben kitölthető kérelmet, de akár a kötetlen forma – ügyfél által megfogalmazott, papír alapú kérelem – is megfelelő.

A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező azonosító adatait, továbbá, hogy melyik adóévről kéri kiállítani azt.Tört időszakról (pl.: utolsó három hónap) a NAV jövedelemigazolást nem állít ki.

Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselőnek csatolni kell a meghatalmazást, melynek mintái a NAV honlapjáról letölthetőek. Érdemes azokat használni, mert megfelelő meghatalmazás hiányában a NAV visszautasítja a meghatalmazott eljárását. Az ügyfélszolgálati ügyintézéskor fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolni kell a személyazonosságot is.

Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Adateltérés vagy hiányosság esetén az adózó értesítő levelet kap. Ebben az esetben az eljárási határidő meghosszabbodik. A jövedelemigazolás 30 napig érvényes, kiállítása illetékmentes.

Szólj hozzá!