Az szja kiutalás előtti ellenőrzésének tapasztalatai

Az ellenőrzések során három tipikus esettel találkoztak a revizorok:

– A biztosító társaságok kontroll adatszolgáltatást nyújtottak be, azon adózók után, akik  2012-ben életbiztosítási szerződésüket a megkötéstől számított 10 éven belül megszüntették. Azok, akik a megszűntetést megelőző 3 évben, adókedvezményt vettek igénybe, (2012-ben már csak a 2009-ben érvényesítettre) a bevallásuk 52. sorában szerepeltetniük kellett volna az igénybe vett adókedvezmény alapjának 36%-át. Ezt azonban elmulasztották.

– Lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg után igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésénél általánosságban elmondható, hogy az adózók jogosan vették igénybe a kedvezményt a törlesztés megkezdését követő 4. éven túl is, mert volt családi pótlékra jogosult gyermekük, és lakásépítési kedvezményt nem igényeltek. Néhány esetben azonban a kedvezmény figyelembe vételénél a jövedelemkorlát összegére nem voltak tekintettel.

– Többször előfordult a családi kedvezmény érvényesítésénél, hogy élve a megosztás lehetőségével, a férj és a feleség téves összegben számolta ki az érvényesíthető családi kedvezmény összegét.

Ezek mellett természetesen előfordultak egyedi esetek is, mint például, egy adózó külföldről származó jövedelmet tüntetett fel bevallásában, erről azonban nem voltak igazolásai.

Más esetben egy magánszemély meglévő részvénycsomagjának egy részét értékesítette 2012-ben, ezáltal árfolyamnyereségre tett szert, azonban az ebből származó bevételét és annak személyi jövedelemadó vonzatát téves összegben számolta ki.
Az ellenőrzések többségének megállapításai nem jelentős összegűek, jellemzően 50.000 és 120.000 forint közöttiek, de akadt ennél lényegesen nagyobb eltérés is.

A vizsgált adózók döntő többsége eddig elfogadta az ellenőrzések eredményét, megállapítását, de a biztosítással kapcsolatos hibáknál szinte minden esetben azzal érveltek, hogy a biztosító társaság nem figyelmeztette őket adókötelezettségükre, aminek ellent mondanak a bemutatott igazolások.

A Fejér megyei adóellenőrök tapasztalata szerint az ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, félreértések, hiányosságok viszont az elmúlt évek tapasztalatai alapján alig változtak.

Szólj hozzá!