Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony

–         mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy

–         alkalmi munkára.

2013. május 3-tól e törvény szabályait kell alkalmazni akkor is, ha foglalkoztatási szövetkezet a tagjait mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára kölcsönzi azzal, hogy munkáltató alatt a foglalkoztatási szövetkezetet kell érteni.

Egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

–         mezőgazdasági, további turisztikai idénymunka esetében 500 forint,

–         alkalmi munka esetén 1000 forint,

–         2013. január 1-jétől filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén 3000 forint.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.  2013. január 1-jétől a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 12 000 forintot.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek, a kifizetett (nettó) munkabér (bevétel) 100%-át kell tekinteni. 2013. január 1-jétől változott a természetes magánszemély egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmének személyijövedelemadó-bevallási kötelezettsége.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a magánszemélynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, kivéve, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát.

Amennyiben a magánszemélynek – a fentiek miatt – személyijövedelemadó-bevallási kötelezettsége keletkezik, a kifizetett nettó munkabérnek, a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell munkaviszonyból származó jövedelemként figyelembe venni. Ettől eltérően a filmipari statisztaként végzett alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani.

Szólj hozzá!