A házastársi vagyonközösség megszüntetésének illetékkötelezettsége

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 25. § (2) bekezdése értelmében a házastársi vagyonközösség megszüntetésekor – ideértve azt az esetet is, amikor az életközösség fennmarad, de a közös vagyonból egyes vagyontárgyakat a házastárs külön vagyonába utalnak a felek – az értékkülönbözet után kell a vagyonszerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket fizetni.

Az értékkülönbözetet a közös vagyon értékének figyelembevételével kell megállapítani. Ha valamelyik fél csak azért kap a közös vagyonból nagyobb részt, mert a közös tartozásból is többet vállalt át, és az átvállalt tartozás összege az értékkülönbözetet kiegyenlíti, illeték kiszabásának nincs helye.

Az élettársak közös tulajdonának megszüntetésekor a közös tulajdonban való részesedésük arányára figyelemmel kell a fenti rendelkezést alkalmazni.

 

Példa
A házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződés alapján készített vagyonmérlegben a felek közös vagyonba tartozó vagyontárgyként tüntettek fel:
egy „lakóház és udvar” megjelölésű ingatlant, melynek forgalmi értékét 15 000 000 forintban határozták meg.
2 000 000 Ft számlakövetelést a közös bankszámlán, műszaki berendezéseket, bútorokat, egyéb ingó vagyontárgyakat  3 000 000 Ft értékben.
 
A felek nyilatkoztak a házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződésben arról is, hogy az ingatlant 5 000 000 Ft értékű jelzálogtartozás terheli.
A közös vagyonba tartozó ingó és ingatlan vagyon értéke összesen 20 000 000 Ft, amit csökkenteni kell a 5 000 000 Ft közös tartozás összegével. Vagyis a feleket a 15 000 000 forint közös vagyonból fejenként megillető érték 7 500 000-7 500 000 Ft.
A feleség a házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződés alapján megszerezte a közös tulajdonban lévő ingatlant úgy, hogy a szüleitől ajándékba kapott 2 500 000 forintból kifizette a férjét, illetve teljes egészében átvállalta az ingatlant terhelő jelzálogtartozást is, így az általa szerzett vagyon értéke 10 000 000 Ft lett.
A férj a közös vagyonból megszerezte a számlakövetelést és az egyéb ingó vagyontárgyakat 5 000 000 Ft értékben.
A feleség a közös vagyonból őt megillető ½ rész értékéhez képest 2 500 000 forinttal nagyobb értékben részesült.
A férj a közös vagyonból őt megillető ½ rész értékéhez képest 2 500 000 forinttal kevesebb értékben részesült, a közös tulajdon megváltásáért kapott 2 500 000 forintot a feleség pedig a különvagyonából fizette ki.
A feleségnek az értékkülönbözet alapul vételével visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie.
A többletszerzés lakásingatlan szerzéséből ered, tehát az 2 500 000 Ft illetékalap után 4% illetéket kell fizetnie, a fizetendő illeték pedig összesen 100 000  Ft lesz.
/Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/14797/4/2013. – Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3528075121/

Szólj hozzá!