Az adószám-felfüggesztés megszüntetése iránti kérelem

A fellebbezés mellett további jogorvoslatot is biztosít a jogszabály. Az Art. 24. § (3) bekezdése alapján az adózó az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően a felfüggesztés megszüntetése iránt kérelmet terjeszthet elő.

Ha a felfüggesztés elrendelésére az a) vagy b) pontok alapján került sor, az adóhatóság a székhely valódiságát a kérelemben előadottakkal kapcsolatban az adózó székhelyén is vizsgálhatja azzal, hogy a vizsgálat nem minősül ellenőrzésnek.

Ha az adóhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt, a felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli, más esetben a kérelmet elutasítja. Ha a felfüggesztés megszüntetése iránti ismételt kérelemben az adózó új tényre, körülményre nem hivatkozik, a kérelmet az adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

 

A felfüggesztést az adóhatóság határozattal hivatalból is megszüntetheti, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt.
Ha az adózó közösségi adószámmal is rendelkezik, az adóhatóság az adószám felfüggesztésének megszüntetésével egyidejűleg ugyanazon határozatban a közösségi adószám felfüggesztést is megszünteti.
A felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a kérelmet elutasító döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. Ha az adóhatóság a fellebbezésnek megfelelően visszavonja a határozatát, a visszavonó határozatban rendelkezik a felfüggesztés megszüntetéséről is. A cégbíróságot, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet, illetve az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet a felfüggesztés megszüntetése esetén kell megkeresnie, illetve értesítenie az adóhatóságnak.

Szólj hozzá!