Az üzletpolitikai céllal adott adómentes juttatások

Az üzletpolitikai céllal adott juttatás adómentessége a fentebb leírtakon túl, az alábbi feltételek együttes megléte esetén állapítható meg:

·        a juttatás üzletpolitikai célt szolgál, vagyis a juttatást nyújtó kifizetőnek a célja saját forgalmának, eladásának a növelése;

·        a juttatás vásárláshoz kötött, azaz a juttatás abban az esetben tekinthető adómentesnek, ha a magánszemély közvetlenül vagy közvetetten a juttatást nyújtó kifizetőtől vásárol terméket, ill. szolgáltatást;

·        a kifizető az adómentes juttatást a magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében nyújtja;

·        a juttatást a kifizető az Szja tv. által meghatározott formában – árengedményként, visszatérítésként, áru vagy szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezményként – nyújtja.

Ha a fenti feltételek valamelyike nem teljesül a juttatásra, és az nem minősül üzleti ajándéknak vagy a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó nyereménynek, a juttatás a kifizetőt terhelő adó mellett adható egyes meghatározott juttatásnak minősülhet, amely után az adó- és az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség a kifizetőt terheli.

Szintén adómentes a kifizető által üzleti forgalmának növelése érdekében valamely termék megismertetése céljából adott áruminta.

Az áruminta felfogható az áru csekély mennyiségeként, amelyből a minta jellege tulajdonságai stb. alapján az árura lehet következtetni.

Áruminta átadására a kifizető gazdasági tevékenységével kapcsolatosan, bevételének növelése érdekében az értékesítésre szánt termék ismertetése, kipróbálása céljából kerül sor. Az áruminta nem lehet tartós használatra rendelt dolog, mennyisége nem érheti el a kereskedelemben forgalmazott/forgalmazható legkisebb mennyiséget, a termék áruminta jellegét csomagolásán célszerű feltüntetni.

Szólj hozzá!