Az Európai Unió más tagállamában fennálló biztosítási jogviszony igazolása

Az EU valamely tagállamában munkát vállalók biztosítási jogviszonyát szabályozó Közösségi rendelet kimondja, hogy a hatálya alá tartozó személyekre annak a tagállamnak a jogszabályait kell  alkalmazni, ahol a magánszemély munkavégzésének helye van, függetlenül attól, hogy a lakóhelye vagy az őt alkalmazó munkáltató székhelye egy másik tagállam területén található.

A Közösségi rendelet külön szabályt tartalmaz arra az esetre, ha a magánszemély kiküldetés, kirendelés keretében végez munkát a másik tagállamban. Külön szabályozza pl. azt az esetet is, ha a magánszemély egyidejűleg több tagállam területén munkavállaló, vagy az egyik tagállam területén munkavállaló és ezzel egyidejűleg a másik tagállam területén önálló vállalkozó.

Annak meghatározása, hogy konkrét esetben mely tagállam jogszabályait kell alkalmazni Magyarországon az Egészségbiztosítási Pénztárak feladata. Pl. ha egy magyar magánszemély Ausztriában munkaviszonyban dolgozik és emellett Magyarországon egyéni vállalkozó, akkor az állandó lakóhely szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztártól kérhet tájékoztatást, hogy őrá a magyar vagy az osztrák jog az irányadó.

Ha a kapott tájékoztatás szerint a másik tagállam joga alkalmazandó, akkor a magánszemély Magyarországon nem lesz kötelezett járulékfizetésre. Ennek azonban feltétele, hogy igazolja a másik tagállambeli biztosítási jogviszonyát.

Igazolásul a biztosítás helye szerinti tagállam illetékes hatósága által kiadott A1-es igazolás szolgál, vagy bármely, kizárólag az adott tagállam illetékes hatósága által kiadott olyan hivatalos igazolás is megfelelő, amely tanúsítja a másik tagállambeli biztosítási jogviszony tényét.

Ennek igazolására ugyanakkor nem felel meg pl. a munkaszerződés vagy a külföldi munkáltató által kiállított igazolás.

Abban az esetben, ha a magánszemély nem tudja beszerezni az előzőleg említett igazolások valamelyikét, akkor a járulékfizetési kötelezettsége Magyarországon az általános szabályok alapján áll fenn.

A fentiekkel kapcsolatosan további információ a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (TCC) keresztül érhető el a 06-40/42-42-42 számon.

Aki az  EU más tagállamában létesít biztosítási jogviszonyt, a jogviszonya kezdetét ill. megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie a magyarországi állandó lakóhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz.

Szólj hozzá!